• 1 miejsce - Design Awards 2020
  • 2 miejsce - Design Awards 2020
  • 3 miejsce - Design Awards 2020
  • 1 miejsce - Design Awards 2019
  • 2 miejsce - Design Awards 2019
  • 3 miejsce - Design Awards 2019

Harmonogram

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem
III edycji konkursu Jawor-Parkiet Design Awards:

  • 1 marca- inauguracja konkursu, rozpoczęcie naboru prac konkursowych
  • 30 kwietnia - koniec przyjmowania prac
  • 9 maja - zakończenie weryfikacji formalnej zgłoszeń
  • 20 maja - zakończenie obrad jury
  • 25 maja – ogłoszenie wyników na stronie organizatora